Karri-borlbme Kun-wok

gugabelwi (Gdj) kukabelwi (KW)

gugabelwi (Gdj) kukabelwi (KW)

Listen Yi-biddjuyme (Click play)

English Translation
(Kun-balandaken)
morning
Pronunciation
(Bale ka-yime karri-ngeybun?)

goo-guh-bel-wee

Morphology
(Karri-wokdjobdjobke)

gugabelwi

Notes
(Njalenjale)

Usage
(Bale kabirri-yime?)

Gugabelwi ngarri-dolkkang kunj ngarri-warlbom.
We got up in the mroning and went hunting for kangaroos.

Date
(Balekeno)
15 Apr 2012